Wilt u nog eens terugzoeken in onze actuele tips?

Nieuws archief

Op deze pagina vindt u een lijst met de meest recente berichten.

Let op: het is mogelijk dat sommige berichten hun actualiteit hebben verloren. Wet- en regelgeving, maar ook rechtspraak, ontwikkelen zich zeer snel.  

Neem daarom contact met ons op als u concreet met een tip aan de slag wilt. 

Verhuur via Airbnb toch belast

Verhuur via Airbnb toch belast

Na de rechtbank en het gerechtshof beslist de Hoge Raad nu definitief over belasting verhuur via Airbnb.

Bedoeling contract ZZP-er irrelevant

Bedoeling contract ZZP-er irrelevant

De bedoeling om geen arbeidsovereenkomst aan te gaan, is niet meer relevant. Dat kan flinke gevolgen hebben voor zzp-ers.

Toezicht arbeidsrelaties zzp-ers

Toezicht arbeidsrelaties zzp-ers

De handhaving bij arbeidsrelaties van zzp-ers wordt uitgesteld van begin 2021 naar derde kwartaal 2021.

NOW 3 aanvragen

NOW 3 aanvragen

U kunt tot en met 13 december 2020 de derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3) aanvragen.

Ontslag wegens gratis koffie

Ontslag wegens gratis koffie

Werknemer haalt gratis koffie uit automaat met kopie sleutel kantoormanager. Normale prijs: twintig tot dertig cent. Ontslag op staande voet.

Rekening-courant eigen BV wordt onzakelijk

Rekening-courant eigen BV wordt onzakelijk

Een toename van de rekening courant bij de BV kan fiscaal een onzakelijke lening worden. Verlies op die lening is niet aftrekbaar.

Belastinguitstel corona tot 1 januari aanvragen

Belastinguitstel corona tot 1 januari aanvragen

U kunt tot 1 januari 2021 een beroep doen op het versoepelde uitstelbeleid. Het digitale uitstelportaal van de Belastingdienst is weer open.

Tegemoetkoming vaste lasten MKB-breed

Tegemoetkoming vaste lasten MKB-breed

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) staat dit kwartaal open voor alle ondernemers, ongeacht de SBI-code.