Wilt u nog eens terugzoeken in onze actuele tips?

Nieuws archief

Op deze pagina vindt u een lijst met de meest recente berichten.

Let op: het is mogelijk dat sommige berichten hun actualiteit hebben verloren. Wet- en regelgeving, maar ook rechtspraak, ontwikkelen zich zeer snel.  

Neem daarom contact met ons op als u concreet met een tip aan de slag wilt. 

KvK gaat woonadressen afschermen

KvK gaat woonadressen afschermen

De KvK gaat volgend jaar woonadressen van ondernemers en bestuurders afschermen.

Afwikkeling van uw NOW-voorschot

Afwikkeling van uw NOW-voorschot

Hebt u NOW aangevraagd? Voor de eerste NOW-periode moet u uiterlijk 31 oktober 2021 de definitieve berekening aanvragen.

Financiële steun aan door nachtsluiting getroffen horeca

Financiële steun aan door nachtsluiting getroffen horeca

In het vierde kwartaal kan de nachthoreca onder voorwaarden aanspraak maken op subsidie vaste lasten nachtsluiting horeca (VLN).

BV met veel verhuurd onroerend goed

BV met veel verhuurd onroerend goed

Bezit uw BV verhuurd onroerend goed? Sommige fiscale faciliteiten hebben als voorwaarde dat de BV een zogenaamde materiële onderneming drijft. Wat is dat?

Vakantiegeld en overwerkbeloning

Vakantiegeld en overwerkbeloning

Wanneer telt de beloning voor overwerk mee bij de berekening van vakantiegeld?

Rechter corrigeert afwijzing TVL

Rechter corrigeert afwijzing TVL

Wanneer begint de referentieperiode voor toepassing van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bij een starter?

Belastingplannen Prinsjesdag 2021

Belastingplannen Prinsjesdag 2021

Op Prinsjesdag zijn de fiscale kabinetsplannen voor 2022 gepresenteerd. Wat zijn de hoofdpunten?

Ontslag om coronaposts LinkedIn

Ontslag om coronaposts LinkedIn

Is ontslag van een medewerker mogelijk wegens posts op LinkedIn? Hoe verhoudt arbeidsrecht zich tot vrijheid van meningsuiting?