Accountancy

Natuurlijk hebben we bij Van den Heuvel & Van Dalen accountants en belastingadviseurs in Amersfoort een goed gevoel voor cijfers. Of het nu gaat om tussentijdse rapportages of jaarrekeningen: u kunt ervan op aan dat deze waterdicht in elkaar zitten. Maar om uw bedrijf echt verder te helpen, vinden wij het verhaal áchter de cijfers veel belangrijker.

Waarom gaan zaken zoals ze gaan? Waar liggen verbeterpunten? Hoe kan uw financiële huishouding nog doelmatiger worden ingericht? Dergelijke vragen raken de kern van het accountantsvak, vinden wij. Alleen op die manier ook kunnen we samen zorgen voor meer grip op uw bedrijfsvoering.

Voor alle dienstverlening op het gebied van accountancy kunt u bij ons accountantskantoor terecht:

 • controleren van jaarrekeningen
 • samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen
 • tussentijdse rapportages
 • begrotingen
 • administratieve organisatie en interne controle
 • adviezen op het gebied van financiële verslaglegging
 • advisering en begeleiding in automatisering
 • opzetten van budgetterings- en kostprijssystemen
 • rentabiliteitsonderzoeken
 • bedrijfseconomische advisering
 • analyse van resultaatontwikkeling
 • verstrekken van een accountantsverklaring.

U herkent het belang van cijfers waar partijen vertrouwen aan kunnen en mogen ontlenen. Maar merkt u dat uw cijfers wel eens tot twijfel leiden? 

Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak, bel 033 46 196 44 en vraag naar Jan van Dalen AA, of mail Jan.