De accountants van Van den Heuvel & Van Dalen uit Amersfoort zijn gespecialiseerd in administratieve dienstverlening, accountantscontrole en financiële, bedrijfseconomische, fiscale en branchespecifieke advisering.

Belangrijk om te weten is dat een accountant een onafhankelijke instelling heeft, die door extern toezicht wordt gewaarborgd. Hij is dé adviseur van het mkb.

Waarom een accountant?

De accountant is bij uitstek de deskundige die u kunt inschakelen om samen met u de administratie in te richten. Dei administratie is wettelijk verplicht, maar levert u, mist goed ingericht, een schat aan informatie op over uw onderneming. 

Op basis van een gedegen administratie kunnen de periodieke cijfers en de jaarcijfers worden opgesteld. Een jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie. De jaarrekening geeft inzicht in hoe een bedrijf het afgelopen jaar heeft gedraaid.

Een accountant kan de jaarrekening samenstellen, beoordelen of controleren. Dit zijn gradaties in de zekerheid die de accountant bindt omtrent de juistheid van de jaarrekening. De jaarrekening inclusief de verklaring van de accountant biedt een goede uitgangspositie, bijvoorbeeld bij de onderhandelingen over financieringen.

Sommige instanties hechten veel waarde aan een door een onafhankelijke accountant opgestelde jaarrekening. Denk bijvoorbeeld aan leveranciers of kredietverlenende instanties als banken.

Duidelijk verhaal. Maar is een accountant niet met nog veel meer zaken bezig?

Jazeker, de accountant ondersteunt de ondernemer bij het bepalen van beleid. Hij of zij geeft de financiële en fiscale consequenties van beleidskeuzes overzichtelijk weer. Voor de ondernemer is dat belangrijk. Zo kan hij beoordelen hoe het bedrijf ervoor staat en of bijvoorbeeld een investering of nieuw ingeslagen koers verantwoord is.

Een accountant biedt ook financieel-administratief advies, met name ook bij overnames, bedrijfsopvolging, start of beëindiging van een bedrijf. Hij of zij voorziet de ondernemer van fiscale, economische, sociale en juridische adviezen. Daarnaast kan de accountant bijvoorbeeld managementondersteuning of advisering bij automatiseringsvraagstukken geven.

Hoe houdt een accountant zijn vakkennis op peil?

Na afronding van de opleiding en de praktijkstage is een accountant zeker niet klaar met studeren. Een accountant is verplicht om zijn of haar kennis jaarlijks up-to-date te houden. Ieder jaar moet de accountant een vastgesteld aantal PE-punten halen (PE staat voor Permanente Educatie).

 

U herkent het belang van cijfers waar partijen vertrouwen aan kunnen  en mogen ontlenen. Merkt u dat uw cijfers wel eens tot twijfel leiden?  

Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak, bel 033 46 196 44 en vraag naar Jan van Dalen AA, of mail Jan.