De belastingadviseurs van Van den Heuvel & Van Dalen uit Amersfoort geven adviezen over uw fiscale positie en verzorgen de aangiften van alle van toepassing zijnde belastingen. Zo zorgen wij ervoor dat u zo min mogelijk belasting betaalt en fiscale kansen benut, uiteraard binnen de grenzen van de wet.

Waarom een belastingadviseur?

Het beroep van belastingadviseur is niet wettelijk geregeld. Dit in tegenstelling tot de ons omringende landen. In ons land kan iedereen zich op het uiterst ingewikkelde terrein van de belastingadviezen begeven. Door te kiezen voor een Register Belastingadviseur bent u verzekerd van kwaliteit.

Waarin onderscheidt een Register Belastingadviseur (RB) zich van een gewone adviseur?

  • Een RB heeft een universitaire of hbo-opleiding op fiscaal gebied doorlopen en afgerond.
  • Een RB is verplicht om zijn kennisniveau op peil te houden door middel van het continu volgen van cursussen.
  • Een RB is gebonden aan een reglement voor de beroepsuitoefening.
  • Als cliënt kunt u een beroep doen op de onafhankelijke tuchtrechtspraak.

Onze belastingadviseurs zijn bewakers en beschermers van uw fiscale belangen. Ze verdedigen uw belangen voor honderd procent en zijn daarmee uw bondgenoot in fiscale zaken. De Register Belastingadviseur gaat samen met u op verkennend onderzoek uit, legt dwarsverbanden en komt, binnen de mogelijkheden van het belastingrecht, met voorstellen die rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden.

Wat is het verschil tussen een belastingadviseur en een accountant?

Een accountant stelt jaarrekeningen op en controleert administraties. Aan die werkzaamheden zitten ook fiscale kanten. De meeste accountants geven over reguliere belastingaangelegenheden ook fiscaal advies. Bij ingewikkelder kwesties wordt de belastingadviseur ingeschakeld. De accountant kan worden gezien als generalist, waar de belastingadviseur specialist is op fiscaal gebied.

 

U herkent het belang van een toekomstgerichte fiscale positie. Twijfelt u wel eens aan de begeleiding door uw huidige adviseur?  

Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak, bel 033 46 196 44 en vraag naar Robert Diele, of mail Robert.